შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

,,სსიპ -შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერთა და მეცნიერთა ჯგუფებისათვის“ 2018 წლის კონკურსის შედეგები

2018 წლის ,,სსიპ -შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერთა და მეცნიერთა ჯგუფებისათვის“ 2018 წლის კონკურსში დარეგისტრირდა 23 საკონკურსო განაცხადი. კონკურსის პირობებთან შუსაბამობის გამო მოიხსნა 1 საკონკურსო განაცხადი .

საკონკურსო კომისიამ შემოსული განაცხადები შეაფასა სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 26 ივნისის N88 ბრძანებით დამტკიცებული კრიტერიუმების შესაბამისად და გამოავლინა 4 ჯილდოს ნომინაციის გამარჯვებულები.

გამარჯვებული საკონკურსო განაცხადები გენერალური დირექტორის N138 ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ.

საკონკურსო კომისიის მიერ შეფასებული საკონკურსო განაცხადები და გამარჯვებული მეცნიერები.

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სერტიფიკატებით აჯილდოებს კონკურსში მონაწილე რიგ მეცნიერებსა და მეცნიერთა ჯგუფებს.