შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ფონდისა და თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოს (TUBITAK) 2017 წლის ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები

ფონდისა და თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოს (TUBITAK) 2017 წლის ერთობლივ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირდა 25 ერთობლივი განაცხადი. კონკურსის მარეგულირებელ დოკუმენტაციასთან - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №55/ და კონკურსის პროგრამასა და პირობებთან შეუსაბამობის გამო,  კონკურსიდან მოიხსნა 5 პროექტი (იხილეთ ბმული).