შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

„დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების“ 2017 წლის საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები

2017 წლის „დოქტორანტურის საგანამანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების  კონკურსზე დარეგისტრირდა 238 საპროექტო განაცხადი.

ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 5 ივლისის N89 ბრძანებით, კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო კონკურსიდან მოიხსნა 15 საპროექტო განაცხადი.

ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება