შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2017 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები

გთხოვთ, იხილოთ სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება, ფუნდამენტური კვლევებისათვის 2017 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში სამეცნიერო მიმართულებებისა და ქვე-მიმართულებების მიხედვით საკონკურსო განაცხადების რანჟირებული სიებისა და კონკურსში გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ.

გამარჯვებული პროექტის ავტორებმა, არაუგვიანეს 19 დეკემბრის 18:00 საათისა, ფონდის კანცელარიაში უნდა წარმოადგინონ ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული დოკუმენტები.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!

შენიშვნა: კონკურში მონაწილე პროექტების ავტორებს დამოუკიდებელი ექსპერტების შეფასებები დაეგზავნებათ 3 სამუშაო დღეში.