შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2019 წლის საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის შედეგები

2019 წლის საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსში მონაწილე პროექტები (სულ 22) შეფასდა კომისიის მიერ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 20 აგვისტოს  №173/ნ   ბრძანებით დადგენილი შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად.

გამარჯვებულები გამოვლინდა ფონდის გენერალური დირექტორის  29 ნოემბრის №140 ბრძანების შესაბამისად დამტკიცებული საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის დაფინანსების წესის მიხედვით.  გამარჯვებულად გამოვლინდა 2 პროექტი.

იხილეთ: რანჟირებული სიები ლოტების მიხედვით და ფონდის გენერალური დირექტორის 2019 წლის 6 დეკემბრის N145 ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ.

კონკურსის მონაწილეებს პროექტების შეფასების გაცნობა შეეძლებათ 3 სამუშაო დღეში გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში(GMUS).