შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის შედეგები

გამოვლინდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) 2019 წლის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული პროექტები. გთხოვთ, იხილოთ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება №14.

შემფასებელი კომისიის მიერ,კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის მიზეზით,კონკურსიდან მოიხსნა ორი ერთობლივი კვლევითი პროექტი.

იხილეთ მოხსნილი პროექტების სია.