შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2019 წლის საგრანტო კონკურსის შედეგები

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსში მონაწილე პროექტები (სულ 245 პროექტი) შეფასდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 9 ივნისის N96/ნ ბრძანებით დადგენილი შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად.
 
საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დარეგისტრირდა 248 საპროექტო  განაცხადი, მათგან 3 პროექტი მოიხსნა ტექნიკური ექსპერტიზის ეტაპზე. კომისიის შეფასების საფუძველზე გამოვლინდნენ გამარჯვებულები.
 
იხილეთ შეფასებული პროექტების რანჟირებული სიები.

აპლიკანტებს საკუთარი პროექტების შესახებ შეფასებების ნახვა შეეძლებათ 3 სამუშაო დღეში, გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში - GMUS-ში.