შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2022 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

დასრულდა  2022 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის პირველი ეტაპის შეფასების პროცესი.

შეფასების პირველ ეტაპზე გადასული პროექტები შეფასდა საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 16 თებერვლის №85 დადგენილების  შესაბამისად და  შეფასების მეორე ეტაპზე გადავიდა 34 პროექტი.

იხილეთ მეორე ეტაპზე გადასული პროექტების სია.

პირველი ეტაპის შეფასებები კვირის ბოლომდე ელექტრონულ ფოსტაზე დაეგზავნებათ პროექტების ხელმძღვანელებს.