შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2022 წლის სამეცნიერო პოპულარული, შემეცნებითი ფილმების შექმნის მხარდაჭერის კონკურსის შუალედური შედეგები!

2022 წლის სამეცნიერო პოპულარული, შემეცნებითი ფილმების შექმნის მხარდაჭერის კონკურსში დარეგისტრირებულმა პროექტებმაგაიარა ტექნიკური ექსპერტიზა - კონკურსისპირობებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთანშესაბამისობის დადგენის ეტაპი.

იხილეთ ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება კონკურსის პირობების დარღვევით წარმოდგენილი პროექტის მოხსნის შესახებ.