შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2022 წლის მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები!

 

2022 წლის მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივ საგრანტო კონკურსზე, ვადების დაცვით, დარეგისტრირდა 43 საპროექტო განაცხადი. კონკურსზე წარმოდგენილმა პროექტებმა გაიარა ტექნიკური ექსპერტიზა (კონკურსის პირობებთან და მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა) და შეფასების ეტაპზე გადავიდა 42 პროექტი.

იხილეთ 2022 წლის მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტის მოხსნის შესახებ ფონდის გენერალური დირექტორის N124  ბრძანება .