შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

სახელმწიფო ენის დაცვისა და განვითარების ხელშემწყობი სამეცნიერო კვლევითი საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები!

2022 წლის სახელმწიფო ენის დაცვისა და განვითარების ხელშემწყობ სამეცნიერო კვლევით საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირებულმა პროექტებმა გაიარა ტექნიკური ექსპერტიზა - კონკურსის პირობებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის ეტაპი.

იხილეთ ფონდის გენერალური დირექტორის N210  ბრძანება კონკურსის პირობების დარღვევით წარმოდგენილი პროექტების მოხსნის შესახებ.