შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2023 წლის საგრანტო კონკურსის მეორე ლოტის შედეგები

 

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის მეორე ლოტში მონაწილე პროექტები (სულ 49 პროექტი) შეფასდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 9 ივნისის N96/ნ ბრძანებით დადგენილი შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად.

 საგრანტო კონკურსის მეორე ლოტის ფარგლებში დარეგისტრირდა 57 საპროექტო განაცხადი, მათგან 8 პროექტი მოიხსნა ტექნიკური ექსპერტიზის ეტაპზე. კომისიის შეფასების საფუძველზე გამოვლინდნენ გამარჯვებულები.

 იხილეთ გენერალური დირექტორის N105 ბრძანება გამარჯვებული პროექტების შესახებ.

 იხილეთ შეფასებული პროექტების რანჟირებული სიები.

 აპლიკანტებს საკუთარი პროექტების შესახებ შეფასებების ნახვა შეეძლებათ 4 სამუშაო დღეში, გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში - GMUS-ში.