შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2021 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტის დაფინანსების კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტის დაფინანსების 2021 წლის კონკურსზე დარეგისტრირდა 127 საპროექტო განაცხადი. კონკურსზე წარმოდგენილმა პროექტებმა გაიარა ტექნიკური ექსპერტიზა (კონკურსის მიზნებისათვის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობა) და შეფასების ეტაპზე გადავიდა 121 პროექტი.

იხილეთ 2021 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტის დაფინანსების კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი საგრანტო პროექტების მოხსნის შესახებ ფონდის გენერალური დირექტორის 2021 წლის 3 ივნისის N83 ბრძანება.