შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

გამოცხადდა 2021 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის „სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის“ შედეგები

იხილეთ სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2021 წლის 17 დეკემბრის N165 ბრძანება გამარჯვებული პროექტების შესახებ;
კონკურსის მონაწილეებს პროექტების შეფასების გაცნობა შეეძლებათ გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში (GMUS) მიმდინარე წლის 22 დეკემბრის დღის ბოლომდე.