შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ინფორმაცია ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების კონკურსიდან მოხსნილი საპროექტო განაცხადების შესახებ

ფონდის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 21 ივლისის N147 ბრძანებით, კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო, ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების 2016 წლის საგრანტო კონკურსიდან მოიხსნა 21 საპროექტო განაცხადი.

გენერალური დირექტორის ბრძანება