შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ინფორმაცია ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსიდან მოხსნილი განაცხადების შესახებ

2016 წლის „ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების კონკურსზე“ დარეგისტრირდა 472 საპროექტო განაცხადი.

ფონდის გენერალური დირექტორის 2016 წლის 5 აგვისტოს N159 ბრძანებით, კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო,  „ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ 2016 წლის კონკურსიდან მოხსნა 185 საპროექტო განაცხადი.

გენერალური დირექტორის ბრძანება