შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ბულგარეთის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (BNSF) დაინტერესებულ პირებს იწვევს ექსპერტთა ბაზაში დასარეგისტრირებლად

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ბულგარეთის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (BNSF) მიერ ექსპერტთა მოძიების შესახებ.  დამოუკიდებელი ექსპერტები შეირცევიან შემდეგი მოთხოვნების საფუძველზე: სამეცნიერო გამოცდილება, პუბლიკაციათა რაოდენობა და მოკლე CV.

პროექტთა შეფასებისთვის განკუთვნილი პერიოდია სექტემბერი და ოქტომბერი. თითოეული ექსპერტი უფლებამოსილია შეაფასოს ერთი კონკურსიდან არაუმეტეს 5 პროექტი. შეფასების დასასრულებლად განკუთვნილია 2 კვირა.

შევსებული დოკუმენტაცია, რომელიც უნდა მოიცავდეს ხელმოწერილ ხელშეკრულებას, პუბლიკაციათა სიას და მოკლე CV-ს, კვლევის მიმართულების მიხედვით , შეგიძლიათ გაგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე:

m.stefanova@mon.bg – ბიოლოგიური და სამედიცინო მეცნიერებები;

kristina_hristova@mon.bg – სოფლის მეურნეობის მეცნიერებები, მათემატიკა და ინფორმატიკა;

b.hadjieva@mon.bg – ფიზიკური და ქიმიური მეცნიერებები;

dokatanova@mon.bg – სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები;

aleksandrova@mon.bg – ტექნიკური და დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები.

 

ყველა წერილის ასლი უნდა გადაიგზავნოს შემდეგ მისამართზე: FNI-IS@mon.bg   

საჭირო დოკუმენტაცია:

 

საკონტაკტო პირი: Mrs. V. Milkova (ტექნიკური ასისტენტი) - v.milkova@mon.bg