შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

დაგეგმილი ვებინარი Innovation strategy in research and innovation projects

პროექტის ფარგლებში EaP PLUS დაგეგმილია ვებინარების სერია  კვლევისა და ინოვაციის თემაზე. 

პირველი ვებინარის ჩატარება  ჩანიშნულია მიმდინარე წლის 11 აპრილს (ცენტრალური ევროპის დროთ  10:00 - 11:00 საათზე) . ვებინარის თემატიკაა: ინოვაციის სტრატეგია კვლევაში

Innovation strategy in research and innovation projects – increasing the impact of your research 

ვებინარის დღის წესრიგი და დაწვრილებითი ინფორმაცია მომხსენებლებზე იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში. 

ვებინარზე დასასწრებად საჭროა რეგისტრაციის გავლა პროექტის ვებ-გვერდის მეშვეობით.