შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ერთობლივი კვლევების ცენტრის (JRC) ყოველწლიური ანგარიში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროპის ერთობლივი კვლევითი ცენტრის 2017 წლის ანგარიშის შესახებ.  ევროპის ერთობლივი კვლევითი ცენტრი წარმოადგენს ევროკომისიის მეცნიერებისა და განათლების სამსახურს, რომელიც დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევების საფუძველზე შეიმუშავებს რეკომენდაციებს ევროკავშირის პოლიტიკის შემუშავების პროცესის ხელშეწყობის მიზნით.

JRC-ის 2017 წლის ანგარიში აერთიანებს ცენტრის მიერ გასულ წელს განხორციელებულ აქტივობებს, სამეცნიერო მიღწევებსა და კორპორატიულ ინიციატივებს, და ასევე ასახავს კვლევითი ცენტრის 2030 წლამდე სტრატეგიას მიგრაციის პოლიტიკის, საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობისა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ ერთობლივი კვლევების ცენტრის ანგარიში ევროკომისიის ვებგვერდზე.