შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ავსტრიის უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის მსურველთათვის

ავსტრიაში მოქმედმა ქართულმა დიასპორულმა ორგანიზაციამ - „ქართველ სტუდენტთა ასოციაციამ ავსტრიაში“ (Georgian Students' Association in Austria/GSA) დაიწყო ინტერნეტ-პროექტის „სწავლა ავსტრიაში“ განხორციელება. პროექტი, არის ერთგვარი მონაცემთა ბაზა, რომლის მიზანია ავსტრიაში უმაღლესი განათლების მიღების მსურველ ქართველ ახალგაზრდებს მიაწოდოს მაქსიმალურად ამომწურავი ინფორმაცია.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.