შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას დისტანციური კონფერენციის შესახებ

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას დისტანციური კონფერენციის შესახებ , სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან დაინტერესებულ პირებს შორის საქართველოში პოლიტიკური შედეგების მისაღწევად მასობრივი განადგურების იარაღის მიზანმიმართულ გამოყენებაზე რეაგირებასთან დაკავშირებით კომუნიკაციის ხელშეწყობაში.

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის საფრთხეების ერთობლივი შემცირების სამსახურის სახელით, CRDF Global-ი გაუძღვება მიზნობრივი პოლიტიკური შედეგების მისაღწევად მასობრივი განადგურების იარაღის (WMD) მიზანმიმართულ გამოყენებასთან ბრძლის შესახებ გამართულ დისტანციურ კონფერენციას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთათვის, რომელთაც გააჩნიათ სპეციალიზაცია ეროვნული უსაფრთხოების, გამოყენებითი მეცნიერებებისა და საჯარო კომუნიკაციების სფეროებში.

დეტალური ინფორმაცია აღნიშნული კონფერენციის შესახებ იხილეთ ბმულზე : ქართული/ინგლისური.