შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

გამოიცა სამტომეული „ანისი და საქართველო“

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის  2015 წლის საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის სახელმწიფო საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული პროექტის „ანისის ქართული კულტურული მემკვიდრეობა“ ფარგლებში (2016-2018) გამოიცა სამტომეული „ანისი და საქართველო“.  

 იხილეთ გამოცემის წინათქმა და სარჩევები.