შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

„ჰორიზონტი 2020“-ის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის ,,EaP Plus“ -ის საინფორმაციო ბიულეტენი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ავრცელებს ინფორმაციას,   „ჰორიზონტი 2020“-ის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის ,,EaP Plus“საინფორმაციო ბიულეტინის შესახებ.

საინფორმაციო ბიულეტენი შეგიძლიათ იხილოთ დანართში.