შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

,,ჰორიზონტი 2020“-ის ფარგლებში დაგეგმილი საინფორმაციო ღონისძიება

უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება ინფორმაცია ,,ჰორიზონტი 2020“-ის ფარგლებში   დაგეგმილ საინფორმაციო ღონისძიებასთან დაკავშირებით. ღონისძიების ძირითადი თემაა  ჯანმრთელობა და დემოგრაფიული ცვლილებები, 2017 წლის სამუშაო პროგრამა (Work Program 2017). საინფორმაციო დღე მონაწილეებს საშუალებას მისცემს:

  • მიიღონ ინფორმაცია დაგეგმილი კონკურსების (SC 1 2017 Work Programme) შესახებ;
  • მიიღონ რჩევა წარმატებული აპლიკანტებისა და ევროკომისიის თანამშრომლებისაგან საპროექტო განაცხადის სწორად ჩამოყალიბებისა და წარდგენის შესახებ;
  • მოიძიონ სანდო კოლაბორატორები/პარტნიორები;
  • მიიღონ კომპეტენტური პასუხები შეკითხვებზე;
  • მოიძიონ ახალი შესაძლებლობები.

საინფორმაციო დღესთან დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხები გამოქვეყნდება უახლოეს მომავალში.

ევროკომისიის ღონისძიებათა კალენდრის შესამოწმებლად, ეწვიეთ ბმულს:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&upcoming=yes&lg=en