შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ინფორმაცია კორეის სასწავლო სასტიპენდიო პროგრამასთან დაკავშირებით

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას კორეის სასწავლო სასტიპენდიო პროგრამასთან დაკავშირებით. 

2022 წელს კორეის სახელმწიფო სასტიპენდიო პროგრამა მიზნად ისახავს მიიწვიოს 1378 სტუდენტი სხვადასხვა ქვეყნების 137 რეგიონიდანრომლებსაც სურთ მაგისტრისდოქტორის ხარისხი ან კვლევის ჩატარება კორეაში.

1) გრანტის მიმღებთა რაოდენობა საქართველოდან: 5 სტუდენტი;

-საელჩოს შესარჩევი კვოტა: 4 სტუდენტი

უნივერსიტეტის შესარჩევი კვოტა: 1 სტუდენტი (განაცხადის გაკეთება უნდა მოხდეს უნივერსიტეტიდან)

2) ყველა საჭირო დოკუმენტი უნდა წარედგინოს კორეის რესპუბლიკის საელჩოს საქართველოშიშემდეგ მისამართზე.ჭავჭავაძის გამზირიპირველი შესახვევი N 8. ვაკეთბილისი (ნუგზარ საჯაიას N8 )

3) საბუთების შემოტანის ბოლო ვადა: 4 მარტი (პარასკევი)

***მეორე რაუნდი (ინტერვიუჩატარდება 19 მარტს,(შაბათი)

აღნიშნული გასაუბრების თაობაზეშერჩეულ აპლიკანტებს ეცნობებათ 11 მარტს ელექტრონული მისამართის და/ან სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებით.

4) საკონტაქტო:

ტელ.: +995 32 297 03 18; 297 03 20

ელ.ფოსტა: georgia@mofa.go.kr

გრანტის მოსაპოვებლად აპლიკანტმა წარმატებით უნდა გაიაროს შერჩევის პროცესისრომელსაც ახორციელებს კორეის რესპუბლიკის საელჩო ან NIIED-ის მიერ შერჩეული უნივერსიტეტი.

უპირველეს ყოვლისაგთხოვთშეამოწმოთ "2022 GKS-G Application Guidelines", "2022 GKS-G University Information" და ყურადღებით გაეცნოთაღნიშნულ პროგრამაში:

მონაწილე ქვეყნების ჩამონათვალს,საკვალიფიკაციო მოთხოვნებსუნივერსიტეტებსგანაცხადის გასაკეთებლად საჭირო პროცედურებსა დასააპლიკაციო ფორმას.

პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთშეამოწმოთ თანდართული ფაილები,ეწვიეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულს:

https://www.studyinkorea.go.kr/en/cop/bbs/JobBoard/selectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000461&nttId=3670&fbclid=IwAR0P10X4BxQ3aL8Ab0MiPKAqYAYL7EWVXfZmVDx2nYAEnHUnv7eq7WgKR3c

დანართი 1

დანართი 2