შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

Joint Research Center (JRC)-ის მიერ გამოცხადებული კვლევითი ვაკანსიები

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროკომისიის შემადგენელი ნაწილის - Joint Research Center (JRC)-ის მიერ გამოცხადებული კვლევითი ვაკანსიების შესახებ.

Joint Research Center (JRC)  სათანამშრომლოდ იწვევს მეცნიერებს შემდეგი მიმართულებიდან: ბიოლოგია, ქიმია, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, სისოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები, ბიოქიმია, ოკეანოგრაფია, ნანოტექნოლოგიები, ნანობიოტექნოლოგიები, ვეტერინარია, ინჟინერია, მათემატიკა, ფიზიკა, კომპიუტერული მეცნიერებები, სტატისტიკა, მატერიალური მეცნიერებები, ეკონომიკა, პოლიტიკა, სოციალური მეცნიერებები, განათლების მეცნიერებები, ფსიქოლოგია, გეოგრაფია, გარემოსდაცვითი მეცნიერებები, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებები, სოფლის მეურნეობის ინჟინერია, ეკოლოგია, გეოლოგია, ჰიდროლოგია, მედიცინა, ფარმაცია, კვების მეცნიერება და სხვა.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ Joint Research Center (JRC)-ის ვებგვერდს.