შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ევროპული თანამშრომლობის ასოციაციის პროექტი COST CA21128 - PROton BOron Nuclear fusion: from energy production to medical applicatiOns (PROBONO)

 

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ევროპული თანამშრომლობის ასოციაციის (COST) პროექტში COST CA21128 - PROton BOron Nuclear fusion: from energy production to medical applicatiOns (PROBONO) - 2023-2026  მონაწილეობის მიღება  შეუძლიათ შესაბამის სამეცნიერო მიმართულებებზე მომუშავე მკვლევარებს

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ