შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

სამეცნიერო კონფერენცია რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ.
 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი 2016 წლის 21-23 სექტემბერს ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას „ თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში“. კონფერენცია ეძღვნება რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის 60 წლის იუბილეს.
 
კონფერენცია ტარდება შოთა რუსთაველის ეროვნული  სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.
ფუნქციონირებს კონფერენციის ვებ-გვერდი.