შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

TUBITAK-ის კვლევითი სტიპენდიები მეცნიერთა მობილობის მხარდასაჭერად

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოს (The Scientific and Technological Research Council of Turkey - TUBITAK) მიერ  გამოცხადებული სასტიპენდიო პროგრამის შესახებ.  სტიპენდია გაიცემა შემდეგ მიმართულებებში: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, საინჟინრო და ტექნოლოგიური მეცნიერებები, სამედიცინო მეცნიერებები, სოფლის მეურნეობა, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები.

პროგრამის მიზანია თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური თანამშრომლობის ხელშეწყობა სტიპენდიანტების  წარმომადგენელ ქვეყნებთან.

დაფინანსება მოიცავს:

  • ყოველთვიურ სტიპენდიას არაუმეტეს 3000$ ოდენობით მეცნიერთა მობილობისთვის (Visiting Scientists);
  • ყოველთვიურ სტიპენდიას არაუმეტეს 3500$ ოდენობით სასწავლო შვებულების მქონე მეცნიერთა მობილობისთვის (Visiting Scientists on Sabbatical Leave);
  • სამოგზაურო ხარჯებსა და ჯანმრთელობის დაზღვევას;
  • სტიპენდიის ხანგრძლივობა მერყეობს 1 კვირიდან 12 თვემდე;
  • სტიპენდიანტები ვალდებულნი არიან, ისარგებლონ დაფინანსებით შეტყობინებიდან 6 თვის განმავლობაში;

პროგრამაში მონაწილეობის პირობები:

  • პროგრამა ღიაა ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქისათვის;
  • სტიპენდიანტებს უნდა ჰქონდეთ დოქტორის/მასთან გათანაბრებული ხარისხი ან 5 წლიანი გამოცდილება კვლევის სფეროში;
  • სტიპენდიანტები უნდა მოიწვიონ მასპინძელმა ინსტიტუტებმა, რომლებშიც შედის: უნივერსიტეტები, კვლევითი ინსტიტუტები, ინდუსტრიული კომპანიები, რომლებსაც აქვთ კვლევისა და განვითარების ქვედანაყოფი;
  • სასწავლო შვებულების მქონე სტიპენდიანტებს უნდა ჰქონდეთ მინიმუმ 3 თვიანი მოწვევა.

განაცხადის წარდგენა  შეუძლია ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს.

ინგლისური ენის ცოდნა:  აპლიკანტები ინგლისურად უნდა საუბრობდნენ თავისუფლად.

განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია ელექტრონულად:

https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm?language=en

განაცხადების მიღების ბოლო ვადა დაწესებული არ არის.

დამატებითი ინფორმაცია სტიპენდიის შესახებ იხილეთ ბმულზე.