შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

Frontier Research and Science Diplomacy - კონფერენციის მასალა

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მიერ მიმდინარე წლის 27-28 ოქტომბერს ჩატარებული კონფერენციის - Frontier Research and Science Diplomacy    მასალებს:

კონფერენციის ბროშურა

27 ოქტომბერი, კონფერენციის ჩანაწერის ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე

28 ოქტომბერი,  ჩანაწერის ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, ეწვიეთ ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ვებგვერდს.