შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

პროექტის შემაჯამებელი პრეზენტაცია

 

23 მარტს ქალაქ  ფოთის N8 საჯარო სკოლაში გაიმართა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო  ფონდის კონკურსის „მეცნიერება იწყება სკოლიდან-კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“  გამარჯვებული პროექტის „სამეგრელოს რეგიონის ბუნებრივი წარმოშობის გოგირდოვანი წყლების ჰიდროქიმიური კვლევა“ შემაჯამებელი პრეზენტაცია. პროექტში მონაწილეობდნენ ქალაქ ფოთის  N8 საჯარო სკოლისა  და ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლის მე-8-მე-11 კლასების მოსწავლეები.

პროექტის მიზანია ბუნებრივი წყლების მიზნობრივი გამოყენების და დაცვის ხელშეწყობა; მისი ხელმძღვანელია პროფესორი ციცინო თურქაძე, თანახელმძღვანელი- ქიმიის წამყვანი მასწავლებელი რუსუდან არზიანი.