შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

საერთაშორისო კონფერენცია „შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის" მიერ დაფინანსებული პროექტის - „ვარლაამ და იოასაფის ისტორიის ქართულ და ბერძნულ რედაქციათა ურთიერთმიმართება" - ფარგლებში ჩატარდა.

 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია ქართული „ბალავარიანი და ბერძნული „ვარლაამისა და იოასაფის ისტორია“.

საერთაშორისო კონფერენცია „შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის" მიერ დაფინანსებული პროექტის - „ვარლაამ და იოასაფის ისტორიის ქართულ და ბერძნულ რედაქციათა ურთიერთმიმართება" - ფარგლებში ჩატარდა.

ღონისძიებაში ქართველ მეცნიერებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს მკვლევრებმა საფრანგეთიდან, იტალიიდან, შვედეთიდან, ავსტრიიდან და სხვა ქვეყნიდან.

პროექტის მონაწილეებმა წაიკითხეს მოხსენებები პროექტის ფარგლებში გამოვლენილი სიახლეების - ბერძნული „ვარლაამ და იოასაფის ისტორიის“ შექმნისა და მასთან ქართული წყაროების მიმართების, ასევე, „ბალავარიანის“ ბერძნული და ქართული ვერსიების ურთიერთმიმართების შესახებ.