შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ადგილობრივი თვითმმართველობის სუბიექტების სოციალურ - ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია

 ნ. ცანავა, ე. ნაცვლიშვილი, მ. ტაბატაძე, ნ. ოქრუაშვილი, მ. ტუღუში, ნ. გოგოლაური, გ. კვიკვინია, ო. შორღუა

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი - GNSF/ST06/2-095