შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ჩინური აქტინიდია (კივი)

ვ. გოლიაძე, ზ. გაბრიჩიძე, ბ. თუთბერიძე, ც. ქაშაკაშვილი, ე. ჯაყელი, ა. ნიკოლაიშვილი, ი. მამულაშვილი, თ. ტრაპაიძე

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი - GNSF/ST06/8-093