შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ქართველი მუსლიმები თანამედროვეობის კონტექსტში

თინა შიოშვილი, რუსლან ბარამიძე, გიორგი ნიჟარაძე, მაია ჭიჭილეიშვილი, ჯემალ ვარშალომიძე, გიორგი მახარაშვილი