შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

მავნე მწერებისაგან მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვა

ნანა გოგინაშვილი

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი გრანტის -GNSF/ST06/8-112