შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

სუბტროპიკული ხურმა და მისი სამრეწველო გამოყენების საკითხები

მერაბ არძენაძე

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი -GNSF/ST06/8-109