შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

თბილისის მიდამოების იშვიათი სამკურნალო მცენარეები

როზა ბიძინაშვილი, მანანა ელბაქიძე

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი - GNSF/ST07/5-203