შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

თხელკედლიანი კაშხლების კონსტრუქცია და ოპტიმალური დაპროექტება

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი, ს. ავალიანი, ნ. კოხრეიძე

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი - GNSF/ST06/7-064