შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

თუთის აბრეშუმხვევიას გენოფონდის შენარჩუნება-შესწავლა და ზოოტექნიკურ სამუშაოთა ჩატარება

ა. ძნელაძე, ნ. სტეფანიშვილი, ნ. ბარამიძე, ე. ჭოლაძე

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი - GNSF/ST06/8-040