შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

თუთის ახალი ჯიშების მორფოლოგიური ნაწილების ანატომიური სტრუქტურა

ქ. მჭედლიძე, დ. შალამბერიძე, გ. ნიკოლეიშვილი, ბ. საკანდელიძე, თ. დალალიშვილი

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი - GNSF/ST07/8-264