შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ფონდი აცხადებს შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“- ის სასტიპენდიო პროგრამის 2021 წლის საგრანტო კონკურსს

 

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში ფინანსდება პროექტები, რომლებიც ითვალისწინებს გერმანიის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა ან/და კვლევით ინსტიტუტებში სტაჟირებას შემდეგი სუბიექტებისთვის:

ა) ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის
(საქართველოს მოქალაქე, რომლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების დღიდან კონკურსის გამოცხადების დღემდე გასულია არაუმეტეს 12 წლისა)
სტიპენდიის ხანგრძლივობა: 4 - დან 6 თვემდე  

ბ) დოქტორანტებისთვის
სტიპენდიის ხანგრძლივობა: 3 თვიანი ვიზიტი.

გ) ერთობლივი სადოქტორო პროგრამების დოქტორანტებისთვის
სტიპენდიის ხანგრძლივობა: 6 თვიანი ვიზიტი.

სტაჟირება  უნდა განხორციელდეს 2021 წლის  1 ივნისიდან 30 ნოემბრამდე პერიოდში.

საგრანტო კონკურსი მოიცავს DAAD-ის კლასიფიკატორის შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებს:

ა) ენები და კულტურის კვლევები;
ბ) სამართალი, ეკონომიკა და სოციალური მეცნიერებები;
გ) მათემატიკა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;
დ) მედიცინა;
ე) ვეტერინარული მედიცინა, მეტყევეობა, ეკოლოგია, აგრარული და კვების მეცნიერებები;
ვ) ინჟინერია;
ზ) ხელოვნების, მუსიკისა და სპორტის მეცნიერებები;

კონკურსის წინაპირობები:

დეტალური ინფორმაცია კონკურსის წინაპირობების შესახებ შეგიძლიათ, იხილოთ შემდეგ დოკუმენტებში:

პროექტი და დანართ 1-ში მითითებული დოკუმენტები უნდა აიტვირთოს DAAD-ის ელექტრონულ ბაზაში.

 

პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე, კონკურსში აპლიკაციების წარდგენა შესაძლებელია სარეკომენდაციო წერილის წარმოდგენის გარეშე;

ფონდის კანცელარიაში უნდა ჩაბარდეს:

ა) კვლევითი პროექტი ქართულ ენაზე;
ბ) პროექტის ბიუჯეტი ქართულ ენაზე (დანართი 2);
გ) განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ (დანართი 3).

 

კონკურსის ადმინისტრირების გრაფიკი:

კონკურსის გამოცხადება: 30 მარტი

ჯგუფური ონლაინ კონსულტაციები:

01.04  - DAAD-ის თბილისის საინფორმაციო ცენტრი

02.04 -  DAAD-ის თბილისის საინფორმაციო ცენტრი

05.04 - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 
08.04 შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

 

DAAD-ს ელექტრონულ ბაზაში რეგისტრაციის ბოლო ვადა: ელექტრონული რეგისტრაცია ხორციელდება DAAD ის ელექტრონულ სისტემაში;

ფონდის კანცელარიაში განცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 14 აპრილი, 17:00 სთ.

 

კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ, მიმართოთ:  

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

ლევან ტლაშაძე

daad@rustaveli.org.ge

DAAD-ს თბილისის საინფორმაციო ცენტრი

ნინო ანთაძე
თამარ ლაცაბიძე

2 920 926

info@daad-georgia.org

ინდივიდუალური კონსულტაციები არ ჩატარდება!

 

ფონდი გისურვებთ წარმატებებს!