შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

საერთაშორისო თანამშრომლობა ,,ჰორიზონტი 2020“ ფარგლებში

ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა  ,,ჰორიზონტი 2020“-ის  2016-2017 წლების სამუშაო პროგრამა  (Work Programme 2016-2017) საერთაშორისო თანამშრომლობის ფართო შესაძლებლობებს იძლევა.

2016-2017  წლების სამუშაო პროგრამაში გაერთიანებული თემების ერთი მესამედი მიმართულია სწორედ საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებაზე და ისეთ ინიციატივებზე, როგორიცაა პარტნიორობა ევროპისა და გავნითარებად ქვეყნებს შორის კლინიკური კვლევების მიმართულებით (EDCTP), ხმელთაშუაზღვის აუზის ქვეყნებს შორის პარტნიორობა (PRIMA), კვლევითი პარტნიორობა ბელმონტის ფორუმის ფარგლებში (Belmont Forum).

აღნიშნული შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ გაეცნოთ ბროშურას ბმულზე.