შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

დირექტორის ბრძანება Euraxess - საქართველოს ცენტრის საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ

იხილეთ ფონდის გენერალური დირექტორის N28 ბრძანება Euraxess - საქართველოს ცენტრის საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ.