შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

„ღია მეცნიერების“ განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ანგარიშის ფორმების დამტკიცების შესახებ ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება

იხილეთ „ღია მეცნიერების“ განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ანგარიშის ფორმების დამტკიცების შესახებ ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება N 05.