შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ცვლილება ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებაში

 

უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით,  საქართველოს მასშტაბით 4-11 მაისის უქმე დღეებად გამოცხადების გამო, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ  2021 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსზე  პროექტების ელექტრონული  რეგისტრაციის  ბოლო ვადად განისაზღვრება 2021 წლის 25 მაისის 16:00 საათი,  ნაცვლად 20 მაისის 16:00 საათისა.  იხილეთ ცვლილება „ 2021 წლის  ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის პირობებისა და საკონკურსო დოკუმენტაციის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ფონდის დირექტორის N33 ბრძანებაში.