შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

საკონსულტაციო შეხვედრა

4 აპრილს ფონდის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა საკონსულტაციო შეხვედრა ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის. დამსწრე საზოგადოებას კონკურსის კოორდინატორებმა განუმარტეს მონაწილეობის პირობები და უპასუხეს შეკითხვებს.