შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

საკონსულტაციო შეხვედრა

2019 წლის 21 თებერვალს, რუსთაველის ფონდის ტრენინგ ცენტრის ფარგლებში, მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2019 წლის კონკურსის შესახებ საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა.