შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

2016 წლის 23 აპრილი ივანე ჯავახიშვილის 140 წლის იუბილეა

 „ის მეცნიერი, რომელიც მეცნიერების წინაშე თავის მოვალეობას პირნათლად ასრულებს, იმავ დროს ქართველ საზოგადოებასაც სარგებლობას მოუტანს“ - ივანე ჯავახიშვილი.

„მათ შექმნეს უნივერსიტეტი - ფილმი I,  ივანე ჯავახიშვილი