შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2016 წლის გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები

გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ

ერთიანი რანჟირებული სია

გამარჯვებული პროექტის ავტორებმა არაუგვიანეს 28 ნოემბრისა ფონდის კანცელარიაში უნდა წარმოადგინონ ერთობლივი განცხადება (იხ: განცხადების ფორმა)

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!

შენიშვნა: კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასული პროექტების ავტორებს კომისიის კომენტარები დაეგზავნებათ ელექტრონულ ფოსტაზე.